ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯТА „СЕРВИТЬОР- БАРМАН"

Сервитьор барманът e не просто лицето, което приема поръчките и сервира храната, той е ЛИЦЕТО на РЕСТОРАНТА и подценяването на неговата роля за привличането на клиенти и за успешното му развитие води до неочаквани обрати.От професионализмът и умението на сервитьора да общува с гостите ,от впечатленията, които остава в тях се оформя цялостният облик на ресторанта . Задълженията на сервитьор - бармана са свързани с : посрещането и настаняване на клиентите, приемане на поръчките, изпълняване на поръчките, обслужване на гостите по време на консумацията, приключване на сметката по поръчката , изпращане на гостите, отсервиране, подреждане на търговската зала за специални мероприятия – банкети, сватби, юбилеи, детски празници, кетъринг. Сервитьор - барманът е задължен да знае менюто и цените на ресторанта, да познава и спазва правилата и техниката на сервиране. 

Тенденция в ресторантският бизнес и професията „Сервитьор барман” е да се насочват млади хора, навършили 18 г. от средите на учащите се, които съчетават обучението си с работата . Ако сте планирали да работите в ресторантският бизнес, или да се развивате професионално в ресторантьорството, най-доброто решение е да се запишете за професионално обучение в Учебният център на „Гранд Хотел Пловдив” по професията сервитьор - барман. В процесът на обучение ще се докоснете до професията в движение и ще се обучавате в реална работна среда. Освен теоретични знания ще премините и през „Тренинг за сервитьор- бармани” , което ви позволява да усвоите практиките : подготовка за работа, приемане на заявка, установяване на контакт и култура на общуване с клиента, разработка и презентиране на меню, сервиране на храните и напитките, обслужване на бара, работа в конфликтни ситуации, разчет по сметката и изпращане на гостите. Тренингът е съобразен с най-актуалните моменти в сервитьорската техника и барманско обслужване.

Целта на разработената учебната програма е да осигури комплексна подготовка на сервитьор – бармана. Разчетена е на 660 уч.ч. , до ІІ степен на ПК . По нея се подготвят професионалисти с възможности за работа в ресторанти с различни нива на обслужване.

- НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ –

300 уч.ч.

- до ІІ степен на професионална квалификация

Специализация: за ОТЗ и за Управител на ресторант

Организация и управление на кухнята и ресторанта.

Интериор и обзавеждане на ресторанта - 200 уч.ч.

Водещите обучението, са преподаватели от ПГ по туризъм, специалисти с дългогодишен опит в професията и тренинг-преподаватели с дългогодишен стаж в обучението.

За контакти:

гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ)

– офис на Учебният център - Телефони за връзка: 032/966-808; 0875 203 137;0889532206

                                                                  Учебен план  

 №

Видове професионална подготовка Учебни предмети /модули

Брой учебни часове

І

Раздел А. Задължителни учебни часове

 

 

Теоретично обучение

 

1.

Раздел  А1 Обща професионална подготовка

   

1.1

Здравословни и безопасни условия на труд

12

1.2

Икономика     

12

1.3

Предприемачество

12

1.4.

Компютърно обучение  

12

1.5.

Чужд  език – професионална терминология

12

 

Общ брой на учебните часове по раздел А1

60 

2.

Раздел А2  Отраслова професионална подготовка

 

2.1

Микробиология и хигиена  на храненето.Хранително законодателство. 

12

2.2

Организация на производството в храненето

12

2.3

Отчетност и работа с документи 

14

2.4

Гостоприемство в туризма 

12

2.5

Туристическа дейност  в България

12

 

Общ брой на учебните часове по раздел А2

62

3.

Раздел А3  Специфична професионална подготовка

 

3.1

Материалознание

12

3.2

Технологично обзавеждане

12

3.3

Долекарска помощ

 8

3.4

Кулинарни техники и технологии

24

3.5

Сервиране  

50

3.6

Барманство

20

3.7

Високо алкохолни, ниско алкохолни и безалкохолни топли и студени напитки

12

3.8

Сомелиерство

12

 

Общ брой на учебните часове по раздел А3

150

 

Общ брой на учебните часове  обучение по раздел А2 + по раздел  А3 

           212

 

Общ брой на учебните часове по раздел А

           272

4.

Практическо обучение

 

 

А2 Отраслова професионална подготовка

 

 

Учебна практика

 

4.1

Чужд език – професионална терминология

40

4.2

Отчетност и работа с документи 

 8

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А2

48

5.

А3 Специфична професионална подготовка

 

 

Учебна практика

 

5.1

Сервиране

80

5.2

Барманство

50

5.3

Кулинарни техники и технологии                                                 

36

6.

Производствена практика

114

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А3

280

 

Общ брой на учебните часове  по раздел А2+ по раздел  А3 

           328

 

Общ брой на учебните часове раздел А

600

ІІ.

Раздел Б. Избираеим  учебни часове 

 

7.

Разширена професионална подготовка -Сомелиерство

60

 

Общ брой на учебните часове  на задължителните  А+ Б

           660