Центърът  за професионално обучение към „ Гранд Хотел Пловдив”ЕООД  е  обособено звено в структурата на организацията създадено да подготвя кадри за туристическия бизнес – хотелиерството  и  ресторантьорството, лицензиран с протокол № 04 от 27.03. 2002 год. на НАПОО към МС на Република  България , с изменение и допълнение от 13.10.2004 год , протокол  № 13 , изменение  и допълнение на нови  10 професии от 28.10.2019 , Лиценз № 200112011.

 

  ПРЕДМЕТ НА  ДЕЙНОСТ

 

В   Центърът  се осъществява  учебна дейност , организира се и се провежда   обучение  на кандидати с входящо образователно равнище – основно и средно образование , навършили  16 години   по  разрешеното от ЗПОО – степенно обучение   на модулен принцип  и лицензираните  програми  от НАПОО в следните  професионални  направления :

 

  III  СТЕПЕН  НА  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  - 960 уч.ч.

 

1.Хотелиер – „Организация на хотелиерствто”   

 

2.Организатор на туристическа агентска дейност – „Организация на туризма и свободното време”

 

3.Администратор  в хотелиерството – „Организация на туризма и свободното време” 

 

4.Ресторантьор- „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

 

5.Кетъринг- „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”

 

6.Екскурзовод – „Ексурзоводско обслужване”

 

7.Аниматор в туризма – „Туристическа анимация”

 

8. Помощник- инструктор  фитнес- „Фитнес”

 

9. Охранител- Физическа охрана на обекти.

 

 II СТЕПЕН  НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  - 660 уч.ч.

 

10.Готвач  – Производство на кулинарни  изделия и напитки  .

 

11.Сервитьор и барман –  Обслужване в заведенията за хранене

 

12.Хлебар – сладкар  - „Производство на  хлебни  и сладкарски изделия”

 

13.Декорация на сладкарските изделия – „Хлебар-сладкар”

 

14.Оператор в хранително-вкусовата промишленост – „Производство на захар и захарни изделия”

 

15.Карвинг – декоратор – „Декорация на органични материали”

 

16..Сътрудник маркетингови проучвания- „Маркетингови  проучвания”

 

  I СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  - 300 уч.ч.

 

17..Касиер – с разширена професионална подготовка за  "касиер - "обменител  на валута" и  "касиер в казино".

 

18..Камериер – „Хотелиерство”

 

19..Портиер - пиколо –- „Хотелиерство”

 

20. Работник в озеленяването- „Озеленяване и цветарство”

 

 ІV. Начална компютърна подготовка – 100 уч.ч.- индивидуално обучение

 

  V.Чуждо –езиково обучение: английски, испански , френски, италиански, немски и руски език  и  модул  Чужд език по професията

 

  Професионална терминология – 100 уч.ч.

 

 А1,А2,В1 – по Европейската КР – 300 уч.ч.

 

 А2,В1,В2 –  по Еропейската  КР – 300 уч.ч.