ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОФЕСИЯТА : "КАСИЕР" 
Код по СППОО: 3450601 
  
ЯНУАРИ, 2020 г.

 

Думата „касиер” е с италиански произход и в превод означава кутия, или това е човека , който държи парите в кутия. В исторически аспект първите касиери са изпълнявали ролята на ковчежници, които обслужват съкровищниците на богатите царе, князе, боляри.

 

Приблизително в съвременният си вид , касиерската професия е възникнала през 19 век , когато братята Рит – американски търговци създават касовите апарати – механизъм за отчитане на приходите от търговските операции. 
Далече по отговорна е работата на сегашните касиери, защото работата им е свързана не само с получаване и отчитане на парите , а и с финансови и социални функции като даване на консултации на клиентите, работа с банкови карти , изплащане на заплати и бонуси, работа с валута, работа на банкова каса, на каса в развлекателният бизнес, изготвяне на счетоводни отчети, водене на електронно счетоводство/ касиер- счетоводител/, работа с кредитни и дебитни карти- проверка за автентичност , съхранение на средствата, изготвяне на описи и т.н. 
Въпреки , че има общи отговорности , работата на касиера е в зависимост от мястото и спецификата на работата и на базата на това са класифицирани : билетни касиери, банкови касиери/касиер- оператор/, касиер- продавач, касиер-счетоводител, касиер казино, валутен касиер, касиер – контрольор, главен касиер . Всеки един специалист от изброените има обособени задължения , свързани със спецификата на дейността но фирмата в която работи и е в съответствие с изискванията на закона за практикуване на професията и вида стопанска дейност. 
Работата на касиера изисква задължително математически познания, не е възможно на касата да работи човек , който не обича математиката. 
Свързана е с материална отговорност, което изисква акуратност, внимателност и точност. 
Обслужва и общува с клиенти, което пък изисква , комуникативност, търпеливост, вежливост , приветливост – качества , които в съвременният забързан свят не всеки притежава. 
Теоретични и практически знания и умения по професията, може да получите в профилираните средни учебни заведения в рамките на 4 – 5 години и Учебните центрове където то е рамките до 3 месеца, в зависимост от графика на обучение.
Обучението по професията „КАСИЕР” в Центърът за професионално обучение към "Гранд Хотел Пловдив" е с продължителност 300 уч.ч., с изискване за завършено основно образование и навършени 16 г. Провежда се в „Гранд Хотел Пловдив” от външни преподаватели и специалисти от счетоводния сектор. Обучението включва 2 специализации : касиер – валутна каса и касиер- казино.
Ако сте решили да придобиете професията в по-кратки срокове и притежавате изискваните качества за професията , мястото ви е при нас в Учебният център на „ Гранд Хотел Пловдив”.
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС: 
"КАСИЕР"- І степен на ПК – 300 уч.ч. 
Изисквания за образование – начално образование 
Изискване за възраст – 16 год. 
Форма на обучение : присъствена и дистанционна .

 

Начало - 10.02.2020г. 
ЗА РАБОТЕЩИ ПО ПРОФЕСИЯТА :
150 уч.ч. Тема :”Актуални технологични изисквания и стандарти за работа на валутна каса и касата в казино.” 

 

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Брой часове

 

Общ брой часове 

Теория

Прак

тика

Преподаватели

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

660

264

396

 

 

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

600

 

 

 

 

А1.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

12

12

-

Янка Качулева

 

2.

Икономика

18

18

-

Магдалина Видева

 

3.

Предприемачество

12

12

-

Меранза Костова

 

 

Общ брой часове А1:

42

42

 

 

 

А2.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

-

 

 

4.

Чужд език по професията

12

12

-

Албена Георгиева

 

5.

Икономика на предприятието

18

18

-

Магда Видева

 

6.

Маркетинг

18

18

-

Минка Сърнишк

Гергана Вълева

Магда Видева

 

7.

Обща теория на статистиката

12

12

-

Мария Петкова

 

8.

Счетоводство

12

12

 

Севдалина Власева

 

9.

Мениджмънт

12

12

 

Магдалина Видева

 

10.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

6

6

 

Димитринка Аксиева

 

11.

Информационни системи и технологии

6

6

 

Гергина Гешева

 

 

Общ брой часове А2:

96

96

 

 

 

А3.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

-

 

 

12.

Организация и техника на търговските дейности

18

18

-

Мария Панайотова

 

13.

Маркетингови проучвания и изследвания

54

54

-

Минка Сърнишкь

Гергана Вълева

 

14.

Маркетингови комуникации

18

18

-

Минка Сърнишка

 

15.

Международен маркетинг

18

18

-

Гергана Вълева

Магдалина Видева

Румяна Титерякова  

 

16.

Реклама

18

18

-

Минка Сърнишка

Румяна Титирякова  

 

 

Общ брой часове А3:

126

126

 

Минка Сърнишка

 

 

Общ брой часове А2 + А3:

222

222

 

 

 

 

Общ брой А

264

264

 

 

 

17.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

17.1

Учебна практика по А2

70

-

70

 

 

 

Специализиран софтуер

32

 

32

Гергина Гешева

 

 

Счетоводство

38

 

38

Севдалина Власева

 

17.2

Учебна практика по А3

146

-

146

 

 

 

Маркетингови проучвания и изследвания

56

-

56

Минка Сърнишкь

Гергана Вълева, Вероника Станева

 

 

Организация и техника на търговските дейности

48

-

48

Мария Панайотова

 

 

Реклама

42

 

42

Минка Сърнишка,

Румяна Титерякоав

 

 

Производствена практика

120

-

120

Гергана Вълкова

 

 

Общ брой часове за практическо обучение:

336

 

336

 

 

 

Общ  брой А

600

264

336

 

 

18.Б.

Разширена професионална подготовка

60

 

60

 

 

1.

Управление на проекти

30

10

20

Симеон Дуков

 

2.

Разработка на бизнес – план

30

10

20

Меранза Костова