ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОФЕСИЯТА: 

 УЧЕБЕН ПЛАН 

 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Брой часове

 

Общ брой часове 

Теория

Прак

тика

Преподаватели

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

660

264

396

 

 

А.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

600

 

 

 

 

А1.

ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

12

12

-

Янка Качулева

 

2.

Икономика

18

18

-

Магдалина Видева

 

3.

Предприемачество

12

12

-

Меранза Костова

 

 

Общ брой часове А1:

42

42

 

 

 

А2.

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

-

 

 

4.

Чужд език по професията

12

12

-

Албена Георгиева

 

5.

Икономика на предприятието

18

18

-

Магда Видева

 

6.

Маркетинг

18

18

-

Минка Сърнишк

Гергана Вълева

Магда Видева

 

7.

Обща теория на статистиката

12

12

-

Мария Петкова

 

8.

Счетоводство

12

12

 

Севдалина Власева

 

9.

Мениджмънт

12

12

 

Магдалина Видева

 

10.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

6

6

 

Димитринка Аксиева

 

11.

Информационни системи и технологии

6

6

 

Гергина Гешева

 

 

Общ брой часове А2:

96

96

 

 

 

А3.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 

 

-

 

 

12.

Организация и техника на търговските дейности

18

18

-

Мария Панайотова

 

13.

Маркетингови проучвания и изследвания

54

54

-

Минка Сърнишкь

Гергана Вълева

 

14.

Маркетингови комуникации

18

18

-

Минка Сърнишка

 

15.

Международен маркетинг

18

18

-

Гергана Вълева

Магдалина Видева

Румяна Титерякова  

 

16.

Реклама

18

18

-

Минка Сърнишка

Румяна Титирякова  

 

 

Общ брой часове А3:

126

126

 

Минка Сърнишка

 

 

Общ брой часове А2 + А3:

222

222

 

 

 

 

Общ брой А

264

264

 

 

 

17.

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

17.1

Учебна практика по А2

70

-

70

 

 

 

Специализиран софтуер

32

 

32

Гергина Гешева

 

 

Счетоводство

38

 

38

Севдалина Власева

 

17.2

Учебна практика по А3

146

-

146

 

 

 

Маркетингови проучвания и изследвания

56

-

56

Минка Сърнишкь

Гергана Вълева, Вероника Станева

 

 

Организация и техника на търговските дейности

48

-

48

Мария Панайотова

 

 

Реклама

42

 

42

Минка Сърнишка,

Румяна Титерякоав

 

 

Производствена практика

120

-

120

Гергана Вълкова

 

 

Общ брой часове за практическо обучение:

336

 

336

 

 

 

Общ  брой А

600

264

336

 

 

18.Б.

Разширена професионална подготовка

60

 

60

 

 

1.

Управление на проекти

30

10

20

Симеон Дуков

 

2.

Разработка на бизнес – план

30

10

20

Меранза Костова