ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОФЕСИЯТА: „ОПЕРАТОР В ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”

СПЕЦИАЛНОСТ :"ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”, Код по СППОО 5410296

Трудно е да се намери толкава употребяван и незаменим продукт като захарта. Тя е отнесена към продуктите от групата за първа необходимост, въпреки, че процента на потреблението й за България е значително по-ниско от това на другите европейски страни. Аналитичните данни на Института за пазарна икономика сочат, че потреблението на захар на човек от населението в България е 78 грама на човек и то главно в не пряката й консумация – компоти, сиропи, хлебни и тестени изделия.

За производството на захар се използват захарно цвекло и захарна тръстика /тропическо и субтропично растение/. До 90- те години производство на захар в България е базирано изключително на суровината захарно цвекло и цялостното технологично и техническо оборудване е разработено и внедрено за обслужването на това производство.
По настоящем производителите на захар и захарни изделия в България организират производството си изключително върху вноса на тръстикова захар, която се внася под формата на сурова захар, преработва се в рафинериите и се предлага като бяла захар и в производството захарни изделия.
През 2019 г. Центърът да професионално обучение към „Гранд Хотел Пловдив” е лицензиран да обучава и подготвя специалисти в областта на захарта и захарни изделия и причината е повече от прозрачна, Пловдив е люлката на научната мисъл в хранително – вкусовата промишленост – УХТ - Пловдив и наличието високо квалифицираните и обучени кадри завършили образованието в този пловдивски ВУЗ.
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС:
ОПЕРАТОР В "ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ"
ІІ степен на ПК- 660 уч.ч.
- І част - начално обучение - 300 уч.ч.
- ІІ част на обучението - 360 уч.ч.
специализация: За работещи в производството та захар и захарни изделия
„Анализ за качеството на продуктите. Методи на сензорен анализ”
Водещ преподавател доц. Веселина Терзиева
80 уч.ч. - в удобно за обучаемите време.
За контакти:
гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2
(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )
– офис на Учебният център
Телефони за връзка: 032/966-808; 0875 203 137; 0889532206
 
 УЧЕБЕН ПЛАН

  по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

        Теоретично обучение

  1.                 Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.1

Здравословни и безопасни условия на труд

12

1.2.

Предприемачество

12

1.3.

Икономика

12

1.4.

Компютърно обучение

12

1.5.

Чужд език по професията

12

Общ брой на учебните часове за раздел А1

100%  60

   2.                Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

2.1.

 Машинознание

24

2.2.

Електрoтехника и електроника

24

2.3.

Автоматизация на производството

24

2.4.

Хигиена на храните и хранително законодателство

12

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А2

84

   3.1                Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 3.2.

Суровини и материали за производство на захар и захарни изделия

30

3.3

Технология по специалността

40 

3.4

Тхнологично оборудване

 40

3.5

Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост

22

Общ брой на учебните часове за раздел А3

132

Общ брой на учебните часове

по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

216

40% %

Всичко раздел А     

276

        Практическо обучение

                    Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

4.

Учебна практика

 

4.1.

Машиностроене

 24

4.2.

Автоматизация на производството

 24

4.3

Отчетност и работа с документи

12

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

       60

  5.                     Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

Учебна практика

 

5.1.

Организация и контрол на производството

40

5.2

Технология по специалността

70

5.3.

Ремонтна механо-монтажна практика

 40

5.4

Производствена практика

114

Общ брой на учебните часове за раздел А3

264

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

324

 

60,0%

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

600

                      Раздел Б. Избираеми учебни часове

        Разширена професионална подготовка

1.

 Прозводство  на захарни изделия – практика   

60

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

660