Външното оформление на хранителните изделия е толкова важно, колкото и вкусът на ястието, защото човек първо се храни с очите си, а след това и с вкусовите си рецептори.

Това е особено значимо в сладкарството ,чиито продуктите се използват при завършека на храненето - десерта и повечето са предназначени за тържествени случаи - традиционни празници, рождени дни, сватби, юбилеи, детски мероприятия и др.

Ако сладкарството е твоята страст, то не пропускай възможността да изучиш теоретически и практически технологията на захарното изкуство и заедно с това да се изградиш като перфектен декоратор. Да усвоиш най-новите тенденции в сладкарската декорация в специализираните курсове с водещ декоратор Анна Дилбазова, с активното участие в теоретичната и практическа подготовка по сладкарство на инж. Цецка Илиева и майсторите сладкари от сладкарска работилница на "Гранд Хотел Пловдив"

 по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

        Теоретично обучение

  1.                 Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.1

Здравословни и безопасни условия на труд

12

1.2.

Предприемачество

12

1.3.

Икономика

12

1.4.

Компютърно обучение

12

1.5.

Чужд език по професията

12

Общ брой на учебните часове за раздел А1

100% 60

   2.                Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

2.1.

Микробиология и хигиена на храненето .Хранително законодателство 

12

2.2.

Организация на производството в храненето

12

2.3.

Отчетност и работа с документи

18

2.4.

Гостоприемство в туризма

12

2.5.

Туристическа дейност в България – същност, съдържание и характеристика

10

 

Общ брой на учебнитечасове по раздел А2

64

   3.1                Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 3.2.

Суровини и материали  в производството на сладкарски изделия    

12

3.3

Технологично обзавеждане  

12

3.4

Долекарска помощ    

 8

3.5

Технология на сладкарската продукция

60

3.6

Приложна декорация

60

Общ брой на учебните часове за раздел А3

152

Общ брой на учебните часове

по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

216

40% %

Всичко раздел А     

276

        Практическо обучение

                    Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

4.

Учебна практика

 

4.1.

Организация на производството в храненето

12

4.2.

 Отчетност и работа с документи

12

4.3

 Чужд език попрофесията

20

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

           44

  5.                     Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

Учебна практика

 

5.1.

Технология на сладкарската продукция

70

5.2

Приложна декорация

70

2.

Производствена практика

140

Общ брой на учебните часове за раздел А3

280

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

324

 

60,0%

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

600

                      Раздел Б. Избираеми учебни часове

        Разширена професионална подготовка

1.

Технология на кулинарната продукция

60

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

660