ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОФЕСИЯТА "КАРВИНГ - ДЕКОРАТОР"

Думата „карвинг“ е с английски произход, идва от глагола „carve“ и означава изрязвам, дълбая с длето мрамор, дърво и т.н.

Тя се е превърнала в термин описващ древно тайландско изкуство водещо началото си от забавления в кралския двор при резбоване на плодове и зеленчуци по време на празниците. Съществува японска и китайска техника в карвинга, които много си приличат по тенденцията при изрязване на фигурални изображения на животни, хора и йероглифи.

Карвингът, днес е най-модната форма на висш пилотаж в кулинарията. Не е случайно, че нито една специализирана изложба не минава без демонстрация на необикновени резбовани композиции от плодове и зеленчуци.

Не е трудно да се превърнете в изкусен ваятел на красоти.

Ако решите да се занимавате с карвинг дори само за удоволствие се запишете в професионалните или любителски курсове на ЦПО към Гранд Хотел Пловдив, водени от вещи майстори на карвинг- изкуството - Анна Дилбазова и Михаил Михов и майстори от обектите на кухните на Гранд Хотел Пловдив.

Обучението се провежда по лицензираната програма на Учебния център /публикувана на страницата на ЦПО htts:// cpograndhotel-plovdiv.com / включва всички учебни дисциплини свързани с изграждането на умения и компетентности по карвинг.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

за "КАРВИНГ - ДЕКОРАТОР "

ІІІ степен на ПК- 960 уч.ч.

- І част - начално обучение - 300 уч.ч.

- ІІ част на обучението - 360 уч.ч.

- ІІІ степен на ПК - 300 уч.ч.

 ЛЮБИТЕЛСКИ КУРСОВЕ - 100 уч.ч. - в удобно за обучаемите време.

За контакти:

гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2

(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )

– офис на Учебният център - Телефони за връзка: 032/966-808; 0875 203 137; 0889532206

  УЧЕБЕН ПЛАН

 № по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

               Раздел А.Задължителни учебни часове

                Теоретично обучение

                  Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

12

2.

Предприемачество

18

3.

Икономика

18

4.

Екология на туризма

12

Общ брой на учебните часове за раздел А1

60

               Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

5.

Чужд език по професията

26

6.

Гостоприемство в туризма. 

12

7.

Отчетност и работа с документи

12

8.

Информационни технологии в туризма

12

9.

Микробиологияи хигиена на храненето .Хранително законодателство 

12

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

74

               Раздел А3. Специфична професионална подготовка

10.

Материалознание 

12

11.

Инструменти , техника и оборудване  за декориране

12

12

Организация и функциониране на кухнята и ресторанта  

48

13.

Приложна декорация и дизайн

18

14.

Класически карвинг и скулптора

20

15.

Декориране и естетическо оформяне на храни и напитки

20

16.

Организация на обслужването при карвинг  събития 

12

Общ брой на учебните часове за раздел А3

142

  Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

216    

  Всичко А

276

              Практическо обучение

               Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

 

Учебна практика

 

17.

Отчетност и работа с документи

12

18.

Специализиран софтуер

12

19

Чужд език по професията – разговорен

24

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

48

               Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

Учебна практика

 

20.

Организация  и функции  на кухнята и  ресторанта  

 40

21.

Класически карвинг и скулптура

100   

22

Организация на обслужването на карвинг събитие 

 16

 

Производствена практика

120

 

Общ брой на учебните часове за раздел А3

276

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

324   

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

600

               Раздел Б. Избираеми учебни часове

               Разширена професионална подготовка

23.

Карвинг декорация – практика

Карвинг декорация  на ресторанта и кетъринга   – закуска, обяд, вечеря, банкет, сватба и др.

60

30

24.

Декорация на храните и напитките

30

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой  и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

660