ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ПО ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД"
Втората, но не по-важност, професия определяща качеството на туристическата услуга е тази на екскурзовода - специалиста по провеждане на екскурзиите.
В същността си това е професия, която включва дейности в две направления:
  • Екскурзовод - провеждащ екскурзии до конкретни обекти - исторически, културни, природни забележителности, свързани с определени стопански дейности т.е. определен маршрут до конкретен обект.
  • Гид - това е специалиста осъществяващ екскурзии не само до определени обекти, но и до страни. Гидът управлява групата туристи и носи отговорност за тях.
И в двата случая това е професия, която изисква обширен запас от знания, широка познавателна и езикова култура, тъй като се налага да общува с туристи и партньори на различни езици.Това е професията, която изисква висок интелект, ерудиция, артистичност, умение на добър разказвач.
Професионално обучение по професията "Екскурзовод" може да получите в Учебният център на Гранд Хотел Пловдив. Обучението се провежда със съдействието на Дружеството на екскурзоводите - Пловдив и техните перфектни специалисти и преподавателите на Учебният център.
Учебната програмата е е разчетена на 960 учебни часа и включва учебните дисциплини: Организация и мениджмънт на туризма, Технология и организация на екскурзоводската дейност, Туристическа анимация, География на туризма, Културно и историческо наследство, Организация на хотелиерското дейност, Култура на обслужване и бизнес етикет, Управление на персонала, Финанси и счетоводство, Маркетинг и реклама, Обслужване на касата, Ресторант и кухня, Сервиране и т.н., изучават се всички основни и допълнителни знания необходими за изграждането на личността на екскурзовода.
ПРОФЕСИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
"ЕКСКУРЗОВОД" - ІІІ степен на ПК
- І част - начално обучение - 300 уч.ч.
- ІІ част на обучението -360 уч.ч.
- ІІІ част - 300 уч.ч.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
За дипломирани и работещи:
"Съвременни тенденции и технологии в развитието на туризма"
"Умения за подготовка на екскурзоводната беседа и културата на речта" - 300 уч.ч.
За контакти:
гр. Пловдив ул. „Златю Бояджиев” № 2
(ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ )
офис на Учебният център
Телефони за връзка: 032/966-808; 0889532206
 

№ по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

Брой на учебните часове

Раздел А.Задължителни учебни часове

               Теоретично обучение

Раздел А1.Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

10

2.

Предприемачество

20

3.

Икономика

30

Общ брой на учебните часове за раздел А1

60

                   Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

40

2.

Правни основи на туристическата фирма

10

3.

Гостоприемство в туризма

30

4.

Отчетност и работа с документи

20

5

Специализиран софтуер

20

6.

Маркетинг  на туризма

20

7.

Безопасност и долекарска помощ в туризма

12

8

История на духовната култура . Културно наследство в туризма

20

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

 172

                         Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Основи на туризма

30

2.

Организация и функциониране на кухнята , ресторанта и хотела

40

3.

Технология и организация  на туроператорската дейност

44

4.

Допълнителни дейности в туризма

24

5.

География на туризма

24

6.

Технология, организация и мениджмънт  на екскурзоводното обслужване

70

7.

Охранителни мерки и безопасност

12

Общ брой на учебните часове за раздел А3

244

Общ брой на учебните часовете по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

      416 49.4%

Общ брой на учебните часове за раздел А

476

                            Практическо обучение

Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1.1.

Отчетност и работа с документи

20

1.2.

Специализиран софтуер

30

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

50

 Раздел А3. Специфична професионална подготовка

1.

Учебна практика

 

1

Туистическа  агентска и екскурзоводна дейност

120

2.

Организация и функциониране на хотела

40

 

Организация и функциониране на сектор „Храни и напитки“

40

3.

Екскурзоводско обслужване

40

4.

Валутна каса - обмяна на валута

20

5.

Туристическа анимация

24

2.

Производствена практика

90

Общ брой на учебните часове за раздел А3

        374

Общ брой на учебните  часове по практическо обучение за раздел А2+раздел А3

        424– 50.6%

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

 900

Раздел Б. Избираеми учебни часове

Разширена професионална подготовка                                                           

1.

Културно наследство в туризма   

30

2.

Разработка на бизнес план  

30

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

Общ брой на задължителните

 и избираемите учебни часове за раздел А+раздел Б

960