По настоящем фитнесът олицетворява модерният начин на живот на съвременният човек. 

Ако буквално се преведе думата "фитнес" от английски, означава да изглеждаш добре, в добра физическа форма. В нашият натоварен психически век, все повече хора се замислят за физическото си състояние и поддържането на тялото си в добра физическа форма и търсят помощта във фитнеса.

Днес фитнесът се премести от серия от скъпи хобита в сектор, достъпен за повечето хора и неговите направления набират популярност сред населението.

Популярността на фитнеса се дължи на целите му да поддържа физическото здраве на човека, а не постигане на високи спортни резултати.

Фитнесът е с възможност да подобри тялото на човека във всяка възраст.

Заложените учебни дисциплини в Лицензираната Учебната програма на професията и обучението целят подготовка на кадри за многобройните фитнес клубове, постигане на добри резултати в тяхната теоретична и практическа подготовка.

Учебните занятия се провеждат в "Гранд Хотел Пловдив", във фитнес залата.

Базови преподаватели: Минка Сърнешка - управител на Спортния комплекс на "Гранд Хотел Пловдив" и Илияна Минкова - фитнес инструктор.

УЧЕБЕН ПЛАН

 

 

 № по ред

Видове професионална подготовка,

учебни предмети

 

Брой на учебните часове

 

         Раздел А.Задължителни учебни часове

 

     Теоретично обучение

 

         Раздел А1.Обща професионална подготовка

 

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

            8

 

2.

Предприемачество

8

 

3.

Икономика

8

 

Общ брой на учебните часове за раздел А1

             24

 

Процент на учебните часове А1

 спрямо общия брой задължителни  учебни  часове за раздел А

   2.5 %

 

           Раздел А2.Отраслова професионална подготовка

 

4.

Чужд език по професията

40

 

5.

Гостоприемство в спортно – туристическата индустрия

 88

 

6.

Отчетност и работа с документи

16

 

7.

Маркетинг в спорта и туризма

16

 

 

Общ брой на учебните часове за раздел А2

            160

 

       Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

8.

Правна уредба в спортно- туристическата дейност

32

 

9.

Туристическа анимация

88

 

10

Организация и провеждане на спортно- туристически дейности

120

 

11

Спортно – туристически съоръжения

16

 

12.

Безопасност и долекарска помощ

16

 

Общ брой на учебните часове за раздел А3

 272

 

  Общ брой на учебните часове по теоретично обучение за раздел А2+ раздел А3

 432   49.3%   

 

  Всичко А

              456

 

Практическо обучение

 

        Раздел А3. Специфична професионална подготовка

 

 

Учебна практика

 

 

1.

Организация и провеждане на спортно- туристически дейности

 200

 

2.

Информационни и комуникационни технологии

             120 

 

3

Производствена практика

124

 

 

Общ брой на учебните часове за раздел А3

  444 50.7%

 

Общ брой на задължителните  учебни часове за раздел А

            900

 

Раздел Б. Избираеми учебни часове

 

Разширена професионална подготовка

 

1.

Социология на спорта – теория

30

 

2.

Социология на спорта – практика

30

 

Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б

60

 

Всичко А+Б:

            960