Професионално обучение

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ” ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Лицензът на ЦПО към Гранд Хотел Пловдив е допълнен с десет нови професии: 1. Професия: Сътрудник в маркетингови дейности – 342020 Специалност: Маркетингови проучвания – 3420201 (660 уч.ч.) 2. Професия: Оператор в хранително-вкусовата промишленост – 541020 Специалност: Производство на захар и захарни изделия – 5410206 (660 уч.ч.) 3. Професия: Хлебар-Сладкар - 541030 Специалност: Декорация на сладкарски изделия – 5410303 (660 уч.ч) 4. Професия: Работник в озеленяването - 622030 Специалност: Озеленяване и цветарство – 6220301 (300 уч.ч.) 5. Професия: Ресторантьор - 811060 Специалност: Кетъринг – 8110603 (960 уч.ч.) 6. Професия: Карвинг-Декоратор - 811110 Специалност: Декорация на органични материали – 8111101 (660 уч.ч.) 7. Професия: Екскурзовод - 812030 Специалност: Екскурзоводско обслужване – 8120302 (960 уч.ч.) 8. Професия: Аниматор в туризма - 812040 Специалност: Туристическа анимация – 8120402 (960 уч.ч.) 9. Професия: Помощник-инструктор по фитнес - 813090 Специалност: Фитнес – 8130901 (960 уч.ч.) 10. Професия: Охранител - 861010 Специалност: Физическа охрана на обекти – 8610103 (960 уч.ч.) Прилагаме информация за регистрираното обучение на Учебният център: 1. Професия: РЕСТОРАНТЬОР - 811060 Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 8110602 (960 и 660 уч. ч.) 2. Професия: ГОТВАЧ - 811070 Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки - 8110701 (660 и 300 уч. ч.) 3. Професия: СЕРВИТЬОР - БАРМАН - 811080 Специалност: Обслужване на заведения в обществено хранене - 8110801 (660 и 300 уч. ч.) 4. Професия: ХЛЕБАР - СЛАДКАР - 541030 Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия - 5410301 (660 и 300 уч. ч.) 5. Професия: ХЛЕБАР - СЛАДКАР - 541030 Специалнос: Производство на сладкарски изделия - 5410302 (660 и 300 уч. ч.) 6. Професия: ХОТЕЛИЕР - 811010 Специалност: Организация на хотелиерството - 8110101 (960 и 660 уч. ч.) 7. Професия: АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО - 811020 Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството - 8110201 (960 и 660 уч. ч.) 8. Професия: КАМЕРИЕР 8110401 Специалност: Хотелиерство - 8110401 (300 уч. ч.) 9. Професия: ПОРТИЕР - ПИКОЛО - 8110401 Специалност: Хотелиерство 300 уч. ч. - 811040 10. Професия: ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ - 812010 Специалност: Организация на туризма и свободното време - 8120101 (960 и 660 уч. ч.) 11. Професия: КАСИЕР 345060 Специалност: Касиер 3450601 (300 уч. ч.) За повече информация и записване - на адрес: Пловдив, ул."Златю Бояджиев"№ 2 – ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ (офис на Учебният център); Тел.: 032/966-808; 0889532206
Научи повече